LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 16.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie, že návrh materiálu má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2017 až 2020 v sume 1 655 119 eur každoročne, ktorý je rozpočtovo zabezpečený v rámci programu 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a jeho prijatím nevznikne rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy.