LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu
Dátum vytvorenia: 15.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje na potrebu legislatívnej úpravy zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to konkrétne § 2 vymedzenie pojmov a § 9 (dôvody zániku osvedčenia).