LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: kapitole 8 v časti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Oblasť štátneho občianstva
Dátum vytvorenia: 15.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
navrhuje slová „94 osobám s postavením Slováka žijúceho v zahraničí (predovšetkým štátni príslušníci Srbskej republiky 81 osôb a Ukrajiny 12 osôb).“ nahradiť slovami „93 osobám s postavením Slováka žijúceho v zahraničí (predovšetkým štátni príslušníci Srbskej republiky 83 osôb a Ukrajiny 10 osôb).“.