LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame do predkladacej správy ako aj do vlastného materiálu vložiť informáciu o jeho vplyve na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské a životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a vplyvy na služby pre občana.