LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Ku kapitole 1 o počtoch Slovákov žijúcich v zahraničí
Dátum vytvorenia: 15.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v  tabuľkách  doplniť zdroje údajov.