LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 12.05.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je jedným zo subjektov, ktorého aktivity sú obsiahnuté v Kapitole osem vlastného materiálu,  žiadame zahrnúť túto skutočnosť aj do Predkladacej správy.