LP/2017/312 Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na 2. spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky (Varšava, 31.mája 2017)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 030099/2017-ODV4-0057111
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 98/95
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: MPK skrátené v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, keďže ide o materiál nelegislatívnej, nekoncepčnej povahy a nevyplývajú z neho úlohy.
Posledná zmena: 23.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/312
Dátum začiatku MPK: 05.05.2017
Dátum konca MPK: 12.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)