LP/2017/297 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013-2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/003226
Podnet: Bod B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 44/2013 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 662/2014
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/297
Dátum začiatku MPK: 26.04.2017
Dátum konca MPK: 11.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)