LP/2017/287 Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Strana č. 3, ods. Zdravotné zabezpečenie
Dátum vytvorenia: 11.05.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame preformulovať text „absolvovanie preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky“ vo vete „SOV vyžaduje od športovcov navrhnutých do výpravy SR, absolvovanie preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky v rozsahu, ktorý je stanovený zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o športe“). 
Odôvodnenie 
„Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky“ v súčasnosti platná legislatíva nepozná. Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je športovec povinný absolvovať „lekársku prehliadku“. „Preventívne prehliadky“ poistenca aktívneho v organizovanom športe ustanovuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.