LP/2017/287 Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-5939/18482:3-30AA
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2017 a na základe § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/287
Dátum začiatku MPK: 26.04.2017
Dátum konca MPK: 11.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)