LP/2017/222 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1
Dátum vytvorenia: 10.04.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V dokumente Analýza vplyvov na životné prostredie, v časti 5.1 požadujeme doplniť negatívny vplyv na ovzdušie. 
Odôvodnenie: V prípade náhrady zemného plynu za tuhé biopalivá súvisiacej s potrebou zvyšovať podiel OZE dochádza k výraznému zvýšeniu množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia, čo má negatívny vplyv na životné prostredie.