LP/2017/219 Aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 11743/2017/B610-SV/22811-M
Podnet: Na základe § 9 zákona č. 321/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/219
Dátum začiatku MPK: 31.03.2017
Dátum konca MPK: 13.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)