LP/2017/213 Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMI-29/3-24/2017-OdPV
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/213
Dátum začiatku MPK: 27.03.2017
Dátum konca MPK: 07.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 27.03.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.04.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)