LP/2017/208 Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ....2017 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 1591/2017/-410
Podnet: Čl.2 vykonávacieho Nariadenia komisie (EÚ) 2015/1368
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/208
Dátum začiatku MPK: 24.03.2017
Dátum konca MPK: 13.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 24.03.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.04.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)