LP/2017/202 Návrh na doplnenie Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 17973/2017-2062
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/202
Dátum začiatku MPK: 23.03.2017
Dátum konca MPK: 05.04.2017
Dátum ukončenia procesu: 19.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)