LP/2017/201 Poskytnutie dodatočných vládnych štipendií SR v rokoch 2017 – 2021 pre študentov z krajín postihnutých konfliktom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 011873/2017-ORPO-0038494
Podnet: Na základe záväzku SR deklarovaného na summite lídrov k problematike utečencov 20. septembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladaný materiál reaguje na záväzok SR zo summitu lídrov k problematike utečencov, tzv. Obamovho summitu, kde sa Slovenská republika 20. septembra 2016 zaviazala v rokoch 2017 - 2021 poskytnúť 520 vládnych štipendií študentom pochádzajúcim z krajín postihnutých konfliktom. Úlohou materiálu je navrhnúť spôsob realizácie predmetného záväzku. Pre úspešné spustenie programu z dôvodu časových a zákonných obmedzení je však potrebné spustiť proces výberu kandidátov na získanie týchto vládnych štipendií čo najskôr. Našim zámerom je predložiť materiál na rokovanie vlády k 12.04.2017. Z dôvodu urýchlenia procesu bol materiál od začiatku konzultovaný so všetkými dotknutými rezortmi.
Posledná zmena: 10.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/201
Dátum začiatku MPK: 31.03.2017
Dátum konca MPK: 07.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)