LP/2017/191 Návrh na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/009927/2017-72
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/191
Dátum začiatku MPK: 20.03.2017
Dátum konca MPK: 07.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.04.2017
Ukončenie štádia: 21.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia: 03.05.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 08.08.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia: