LP/2017/168 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S01847-OL-2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/168
Dátum začiatku MPK: 10.03.2017
Dátum konca MPK: 30.03.2017
Novelizované predpisy: 525/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)