LP/2017/166 Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 10717/2017/SBPMR/18903-M
Podnet: Na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 952/2003
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/166
Dátum ukončenia procesu: 10.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.04.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)