LP/2017/162 Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 40264/2017/83/K17/TC
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/162
Dátum začiatku MPK: 09.03.2017
Dátum konca MPK: 22.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 09.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)