LP/2017/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Medzinárodné právo
Právo EÚ
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 014783/2017-LEG1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/154
Dátum začiatku MPK: 30.06.2017
Dátum konca MPK: 21.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 21.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.07.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 05.09.2017
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia: 06.09.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)