LP/2017/129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE)
Pripomienka k: § 5
Dátum vytvorenia: 16.03.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Do ods. (6) vložiť nové písm. "d) v prípade výrobcu podla § 4a môže byť poskytnutie práva podľa § 3 ods. (1) písm. d) súčasťou zmluvy o pripojení výrobcu."
Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava. Malý zdroj podla § 4a nemusí mať zmluvu o dodávke z písm a) a tak je právo na prevzatie odchýlky nevykonateľné.