LP/2017/129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE)
Pripomienka k: § 3 ods. (13)
Dátum vytvorenia: 16.03.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
text odseku: "Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2." doplniť na konci vety o " a § 7.".
Odôvodnenie: poznatok z praxe, kedy sa odsekom 13 zrušila povinnosť podľa § 4 ods. 2, ale prevádzkovatelia distribučných sústav tieto povinnosti požadujú plniť podľa § 7.