LP/2017/129 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KUVOZE (Komora užívateteľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE)
Pripomienka k: § 4 ods. (3)
Dátum vytvorenia: 16.03.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Celý text odseku presunúť do § 16 Správne delikty ako nový odsek
Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. § 4 ods. (3) nie je povinnosť ale správny delikt. Preto je potrebné zosúladiť jeho správne umiestnenie. Navyše za takto umiestnenú sankciu nenesie formálne žiaden subjekt zodpovednosť.