LP/2017/123 Návrh na zmenu a doplnenie gestorstva niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2563/2017/KVÚV
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/123
Dátum začiatku MPK: 22.02.2017
Dátum konca MPK: 07.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: 07.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)