LP/2017/11 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 39277/2017/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/11
Dátum začiatku MPK: 10.01.2017
Dátum konca MPK: 30.01.2017
Novelizované predpisy: 185/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

757/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

385/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

215/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia: 10.01.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)