LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 5. K čl. 21
Dátum vytvorenia: 18.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V odseku 1 na konci úvodnej vety odporúčame vypustiť čiarku.