LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 4. K čl. 19
Dátum vytvorenia: 18.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V odseku 2 odporúčame na konci úvodnej vety vypustiť čiarku a pripojiť tieto slová: „tak, že“. 
 
V odseku 3 odporúčame za slovom „dávky“ vypustiť čiarku. 
 
V odseku 4 odporúčame vypustiť slová „tohto článku“ ako nadbytočné.