LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 2. K čl. 8
Dátum vytvorenia: 18.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V písmene b) odporúčame upresniť pojem „býva“ (trvalý pobyt, prechodný pobyt).