LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3. V zmluve do čl. 2 ods. 2 dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo vhodné doplniť aj odvolávku na zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. II. Pilier), nakoľko sú dôchodky, ako napr. starobný či pozostalostný dôchodok a ich vyplácanie, upravené aj v tejto právnej norme.
4. V závere samotnej zmluvy, v poslednom odseku navrhujeme nahradiť slovné spojenie "obe znenia" výrazom napr. "všetky znenia", nakoľko ide o znenia v troch jazykoch.