LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
nemá zo svojej pôsobnosti k predmetnému  materiálu pripomienky