LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov v bode 10. Poznámky sa konštatuje, že výdavky budú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy. Z tohto dôvodu je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy na rozpočet verejnej správy označiť políčko „Negatívne“ a v riadku z toho zabezpečené vplyvy označiť políčko „Áno“.