LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme, že v budúcnosti je potrebné zvážiť predloženie vlastného materiálu aj v rozhodujúcom, t.j. v tomto prípade anglickom jazyku.