LP/2016/998 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 10.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
"BEZ PRIPOMIENOK"