LP/2016/966 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 22.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie, že predložený návrh vyhlášky nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.