LP/2016/966 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 3 ods. 4
Dátum vytvorenia: 21.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „podľa § 27 ods. 1 písm. j) zákona“.