LP/2016/966 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: K návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 21.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi prepracovať návrh vyhlášky, nakoľko nie je v súlade so splnomocňovacím ustanovením uvedeným v § 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a neupravuje podrobnosti o používaní elektronického systému nahlasovania vybraných údajov.