LP/2016/965 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07059/2016/B920-SVD/67717-M
Podnet: na základe úlohy B.15. uznesenia vlády SR č. 405 z 21. septembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/965
Dátum začiatku MPK: 03.11.2016
Dátum konca MPK: 24.11.2016
Novelizované predpisy: 582/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 24.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: