LP/2016/959 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 07.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli vo vete „Lokality Martin – kasárne SNP a Sliač – letecké kasárne sú navrhnuté do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, nakoľko ide o kontamináciu  vzniknutú v súvislosti s činnosťou bývalej Sovietskej armády pôsobiacej na území Slovenskej republiky (lokalita 4) alebo s činnosťou Československej armády  (lokalita 5)“ je potrebné zmeniť číslo 4 na 6, z dôvodu zosúladenia s prílohami.