LP/2016/959 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastný materiál, str. 2, predposledný riadok
Dátum vytvorenia: 07.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vo Vlastnom materiáli na str.2, predposledný riadok zmeniť text v zátvorke  „lokalita 4“ na „lokalita 6“.
Odôvodnenie: 
Kontaminácia v súvislosti s činnosťou bývalej Sovietskej armády vznikla  na lokalite Sliač - letecké kasárne, ktorá má v zozname lokalít číslo 6. Číslo 4 má v zozname lokalita Komárno.