LP/2016/942 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8007/2016-4.2
Podnet: Uznesenie vlády SR č.178 z 9. marca 2011
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/942
Dátum začiatku MPK: 24.10.2016
Dátum konca MPK: 07.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)