LP/2016/940 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Hyunnam SK s.r.o., IČO: 47 743 557, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Krásno nad Kysucou, okres Čadca

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 30878/2016-4220-58695
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/940
Dátum začiatku MPK: 24.10.2016
Dátum konca MPK: 07.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 24.10.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)