LP/2016/936 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 - 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2016/01017-1 PRED
Podnet: Podľa § 19 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Jedná sa o materiál nelegislatívnej povahy, ktorý nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci.
Posledná zmena: 24.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/936
Dátum začiatku MPK: 18.10.2016
Dátum konca MPK: 24.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 24.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.10.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 24.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)