LP/2016/924 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 47699/2016/120
Podnet: Na základe § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/924
Dátum začiatku MPK: 20.10.2016
Dátum konca MPK: 10.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 25.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.11.2016
Ukončenie štádia: 25.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2019
Ukončenie štádia: