LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: Prílohe č. 2
Dátum vytvorenia: 03.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
ZSPS odporúča úpravu textu v Prílohe č. 2 
.11. -  zmeniť "budovy na bývanie" na "bytové budovy" (podľa stavebného zákona)
2.13. a 2.14. - je potrebné zmeniť zápis odvodenej jednotky na: v kWh/(m2.a)
3.1. -  zmeniť treba "projektové práce" na "práce na projektovej dokumentácii" (projekt je zámer, projektová dokumentácia je podkladom na zhotovenie diela).