LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 03.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V predmetnom novelizačnom bode  navrhujeme slová „vkladá čiarka a slová“ nahradiť slovami „vkladajú slová“. Platné znenie čiarku za slovami „rozvoja obce“ už obsahuje.