LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu
Dátum vytvorenia: 07.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
MPSVR SR nemá žiadne pripomienky.