LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k materiálu a doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 06.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie, že financovanie akcií plánovaných v súvislosti s cvičeniami v celkovej sume 23 957 eur v roku 2016 bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov pre zúčastnené kapitoly, t. j. Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradu vlády SR a Slovenskej informačnej služby.