LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k analýze vplyvov
Dátum vytvorenia: 06.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov je v rámci celkovej zamestnanosti, v riadku „- z toho: vplyv na ŠR“ uvedených 23 957, pričom celková zamestnanosť je 0. Uvedenú sumu je potrebné presunúť do riadku „- vplyv na ŠR“ v rámci časti Výdavky verejnej správy celkom.