LP/2016/897 Zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok